01:00 14 ژوئن 2021
  • تظاهرات یهودیان اولترا ارتدوکس در نیویورک به طرفداری از فلسطین
  • تظاهرات یهودیان اولترا ارتدوکس در نیویورک به طرفداری از فلسطین
  • تظاهرات یهودیان اولترا ارتدوکس در نیویورک به طرفداری از فلسطین
  • تظاهرات یهودیان اولترا ارتدوکس در نیویورک به طرفداری از فلسطین
  • تظاهرات یهودیان اولترا ارتدوکس در نیویورک به طرفداری از فلسطین
  • تظاهرات یهودیان اولترا ارتدوکس در نیویورک به طرفداری از فلسطین
  • تظاهرات یهودیان اولترا ارتدوکس در نیویورک به طرفداری از فلسطین
  • تظاهرات یهودیان اولترا ارتدوکس در نیویورک به طرفداری از فلسطین
  • تظاهرات یهودیان اولترا ارتدوکس در نیویورک به طرفداری از فلسطین
© REUTERS / David 'Dee' Delgado
تظاهرات یهودیان اولترا ارتدوکس در نیویورک به طرفداری از فلسطین.

یهودیان اولترا ارتدوکس در نیویورک دست به تظاهرات علیه سیاست ضد فلسطینی اسرائیل زدند.

در گالری امروز، توجه شما را به عکس هایی از تظاهرات یهودیان اولترا ارتدکس در نیویورک جلب می کنیم.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر