• رقص های عجیب و سنتی ملل جهان
رقص «کابوکی» ژاپن
  • رقص های عجیب و سنتی ملل جهان
رقص «گوپاک» گروه رقص آکادمیک اوکراین شوروی
  • رقص های عجیب و سنتی ملل جهان
زلاند نو
  • رقص های عجیب و سنتی ملل جهان
ترکیه
  • رقص های عجیب و سنتی ملل جهان
رقص «powow» سرخپوستان آمریکا
  • رقص های عجیب و سنتی ملل جهان
رقص «کچاک» بالی
  • رقص های عجیب و سنتی ملل جهان
رقص سنتی خمر
  • رقص های عجیب و سنتی ملل جهان
رقص سنتی انگلیسی
  • رقص های عجیب و سنتی ملل جهان
رقص سنتی فلامنکو
  • رقص های عجیب و سنتی ملل جهان
رقص سنتی اتیوپی
© AP Photo / Jae Hong
رقص های عجیب و سنتی ملل جهان
رقص «کابوکی» ژاپن.

مردم در گوشه و کنار جهان رقص های سنتی و جالبی اجرا می کنند.

در گالری امروز، توجه شما را به جالب ترین رقص های سنتی جهان جلب می کنیم.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر