• مردی با لباس مرد عنکبوتی ایستگاه قطار در بمبئی هند را ضد عفونی می کند
  • مردی با لباس مرد عنکبوتی ایستگاه قطار در بمبئی هند را ضد عفونی می کند
  • کارمند شرکت داروسازی آشوک کورمی با لباس مرد عنکبوتی اتوبوسی در بمبئی را ضد عفونی می کند
  • مرد عنکبوتی ایستگاه اتوبوس در بمبئی را ضد عفونی می کند
  • مرد عنکبوتی اتوبوسی در بمبئی را ضد عفونی می کند
  • مردی با لباس مرد عنکبوتی ایستگاه قطار در بمبئی هند را ضد عفونی می کند
  • مردی با لباس مرد عنکبوتی ایستگاه قطار در بمبئی هند را ضد عفونی می کند
  • مرد عنکبوتی اتوبوسی در بمبئی را ضد عفونی می کند
  • مردی با لباس مرد عنکبوتی ایستگاه قطار در بمبئی هند را ضد عفونی می کند
  • مرد عنکبوتی یک تاکسی در بمبئی را ضد عفونی می کند
  • مردی با لباس مرد عنکبوتی ایستگاه قطار در بمبئی هند را ضد عفونی می کند
© REUTERS / Niharika Kulkarni
مردی با لباس مرد عنکبوتی ایستگاه قطار در بمبئی هند را ضد عفونی می کند

این شهر به یک قهرمان نیاز دارد: مردی با لباس مرد عنکبوتی بمبئی را ضد عفونی می کند. این تصاویر را در گالری عکس اسپوتنیک ببینید.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر