• ایستگاه های عجیب و غریب اتوبوس در کشورهای مختلف جهان
چک
 • ایستگاه های عجیب و غریب اتوبوس در کشورهای مختلف جهان
ژاپن
 • ایستگاه های عجیب و غریب اتوبوس در کشورهای مختلف جهان
اسپانیا
 • ایستگاه های عجیب و غریب اتوبوس در کشورهای مختلف جهان
آمریکا
 • ایستگاه های عجیب و غریب اتوبوس در کشورهای مختلف جهان
آمریکا
 • ایستگاه های عجیب و غریب اتوبوس در کشورهای مختلف جهان
ندرلند (هلند)
 • ایستگاه های عجیب و غریب اتوبوس در کشورهای مختلف جهان
ندرلند (هلند)
 • ایستگاه های عجیب و غریب اتوبوس در کشورهای مختلف جهان
اسکاتلند
 • ایستگاه های عجیب و غریب اتوبوس در کشورهای مختلف جهان
ژاپن
 • ایستگاه های عجیب و غریب اتوبوس در کشورهای مختلف جهان
کانادا
 • ایستگاه های عجیب و غریب اتوبوس در کشورهای مختلف جهان
کانادا
 • ایستگاه های عجیب و غریب اتوبوس در کشورهای مختلف جهان
ژاپن
 • ایستگاه های عجیب و غریب اتوبوس در کشورهای مختلف جهان
اتریش
 • ایستگاه های عجیب و غریب اتوبوس در کشورهای مختلف جهان
ندرلند (هلند)
 • ایستگاه های عجیب و غریب اتوبوس در کشورهای مختلف جهان
روسیه
© CC BY 2.0 / Olgierd Rudak / Przystanek autobusowy, David Cerny, Liberec
ایستگاه های عجیب و غریب اتوبوس در کشورهای مختلف جهان
چک.

در گوشه و کنار جهان ایستگاه های اتوبوس به اشکال جالب و غیرمنتظره‌ای ساخته شده‌اند.

در گالری امروز، توجه شما را به جالب ترین عکس ها از ایستگاه های عجیب و غریب اتوبوس در کشورهای مختلف جهان جلب می کنیم.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر