01:52 04 اوت 2021
  • آتش سوزی مهیب در آفریقای جنوبی
  • آتش سوزی مهیب در آفریقای جنوبی
تخلیه دانشجویان از دانشگاه کیپ تاون
  • آتش سوزی مهیب در آفریقای جنوبی
  • آتش سوزی مهیب در آفریقای جنوبی
  • آتش سوزی مهیب در آفریقای جنوبی
  • آتش سوزی مهیب در آفریقای جنوبی
  • آتش سوزی مهیب در آفریقای جنوبی
  • آتش سوزی مهیب در آفریقای جنوبی
دانشگاه کیپ تاون
  • آتش سوزی مهیب در آفریقای جنوبی
  • آتش سوزی مهیب در آفریقای جنوبی
© REUTERS / Mike Hutchings
آتش سوزی مهیب در آفریقای جنوبی.

آفریقای جنوبی در دام آتش سوزی وحشتناکی گرفتار شده است.

در گالری امروز، توجه شما را به عکس هایی از آتش سوزی مهیب در آفریقای جنوبی جلب می کنیم.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر