• عکس از سری Paradise Lost عکاس روس والری ملنیکوف، جایگاه اول مسابقه World Press Photo 2021 را در بخشGeneral News به دست آورد
 • عکس از Yemen: Hunger, Another War Wound عکاس آرژانتینی پابلو تاسکو، جایگاه اول مسابقه World Press Photo 2021 را در بخشContemporary Issues به دست آورد
 • عکس از Rescue of Giraffes from Flooding Island عکاس آمریکایی آمی ویتال، جایگاه اول مسابقه World Press Photo 2021 را در بخشNature به دست آورد
 • عکس از Sakhawood عکاس روس الکسی واسیلیف، جایگاه اول مسابقه World Press Photo 2021 را در بخشContemporary Issues به دست آورد
 • عکس از Pantanal Ablaze عکاس ایتالیایی لورنزو تونولی، جایگاه اول مسابقه World Press Photo 2021 را در بخشSport News به دست آورد
 • عکس از The First Embrace عکاس دانمارکی مادس نیسن، جایگاه اول مسابقه World Press Photo 2021 را در بخشGeneral News به دست آورد
 • عکس از Those Who Stay Will Be Champions عکاس کانادایی کریس دانوان، جایگاه اول مسابقه World Press Photo 2021 را در بخشSports به دست آورد
 • عکس از Emancipation Memorial Debate عکاس آمریکایی اویلین هاسکتین، جایگاه اول مسابقه World Press Photo 2021 را در بخشSport News به دست آورد
 • عکس از California Sea Lion Plays with Mask عکاس آمریکایی رالف پیس، جایگاه اول مسابقه World Press Photo 2021 را در بخشEnvironment به دست آورد
 • عکس از The Transition: Ignat عکاس روس الگ پانامارف، جایگاه اول مسابقه World Press Photo 2021 را در بخشPortraits به دست آورد
 • عکس از Port Explosion in Beirut عکاس برزیلی لالو دی المدیا، جایگاه اول مسابقه World Press Photo 2021 را در بخشEnvironment به دست آورد
 • عکس از Pandemic Pigeons—A Love Story عکاس هلندی جاسپر دوست، جایگاه اول مسابقه World Press Photo 2021 را در بخشNature به دست آورد
 • عکس از The ‘Ameriguns’ عکاس ایتالیایی گابرلیه گالیمبرتی، جایگاه اول مسابقه World Press Photo 2021 را در بخشPortraits به دست آورد
 • عکس از Habibi عکاس ایتالیایی آنتونیو فاچیلونگو، جایگاه اول مسابقه World Press Photo 2021 را در بخشLong-Term Projects به دست آورد
 • عکس از Log Pile Bouldering عکاس استرالیایی آدام پرتی، جایگاه اول مسابقه World Press Photo 2021 را در بخشSports به دست آورد
عکس از سری Paradise Lost عکاس روس والری ملنیکوف، جایگاه اول مسابقه World Press Photo 2021 را در بخشGeneral News به دست آورد

عکس های برندگان مسابقه World Press Photo 2021 را در گالری عکس اسپوتنیک ببینید.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر