19:57 16 سپتامبر 2021
 • Фотография Анны Гассиевой, победительницы конкурса Осетия в фокусе в номинации Анималистика
 • Фотография Анны Гассиевой, победительницы конкурса Осетия в фокусе в номинации Анималистика
 • Фотография Доната Хачирова, победителя конкурса Осетия в фокусе в номинации Пейзаж
 • Фотография Доната Хачирова, победителя конкурса Осетия в фокусе в номинации Пейзаж
 • Фотография Доната Хачирова, победителя конкурса Осетия в фокусе в номинации Пейзаж
 • Фотография Софьи Исаакян, победительницы конкурса Осетия в фокусе в номинации Репортаж
 • Фотография Софьи Исаакян, победительницы конкурса Осетия в фокусе в номинации Репортаж
 • Фотография Азамата Кудзиева, победителя конкурса Осетия в фокусе в номинации Сюжет
 • Фотография Азамата Кудзиева, победителя конкурса Осетия в фокусе в номинации Сюжет
 • Фотография Ирбека Ачеева, победителя конкурса Осетия в фокусе в номинации Растительный мир
 • Фотография Ирбека Ачеева, победителя конкурса Осетия в фокусе в номинации Растительный мир
 • Фотография Татьяны Тихоновой (Татариной), отмеченной жюри конкурса Осетия в фокусе
 • Фотография Георгия Джиоева, отмеченного жюри конкурса Осетия в фокусе
Из личного архива Анны Гассиевой

بخش جنوبی اوستیا به یک کشور خود خوانده به نام «اوستیای جنوبی» تبدیل شده که تحت حمایت نظامی روسیه قرار دارد

اسپوتنیک توجه شما را به تصاویر زیبایی از اوسیتا در مسابقه عکاسی "تمرکز بر اوستیا" با موضوع منظره جلب می کند.

مرتبط:

گفتگوی وزیر خارجه ایران و اردوغان در خصوص طرح 3+3 در قفقاز
سقوط بهمن در پیست اسکی در کوه‌های قفقاز روسیه
قفقاز جنوبی؛ افتتاح راه آهن متروک
مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر