04:08 25 اکتبر 2021
  • سفر سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه به تهران
دیدار با وزیر خارجه ایران
  • سفر سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه به تهران
دیدار با رئیس جمهور ایران
  • سفر سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه به تهران
دیدار با وزیر خارجه ایران
  • سفر سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه به تهران
دیدار با وزیر خارجه ایران
  • سفر سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه به تهران
دیدار با رئیس جمهور ایران
  • سفر سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه به تهران
دیدار با وزیر خارجه ایران
  • سفر سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه به تهران
دیدار با وزیر خارجه ایران
  • سفر سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه به تهران
دیدار با وزیر خارجه ایران
  • سفر سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه به تهران
دیدار با رئیس جمهور ایران
  • سفر سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه به تهران
دیدار با وزیر خارجه ایران
© AFP 2021 / Russian Foreign Ministry
سفر سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه به تهران
دیدار با وزیر خارجه ایران.

وزیر امورخارجه روسیه در تهران با رئیس جمهور و وزیر امور خارجه ایران دیدار کرد.

در گالری امروز، توجه شما را به عکس هایی از سفر سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه به تهران جلب می کنیم. 

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر