11:20 27 اکتبر 2021
  • موج جدید تظاهرات در آمریکا
  • موج جدید تظاهرات در آمریکا
  • موج جدید تظاهرات در آمریکا
  • موج جدید تظاهرات در آمریکا
  • موج جدید تظاهرات در آمریکا
  • موج جدید تظاهرات در آمریکا
  • موج جدید تظاهرات در آمریکا
  • موج جدید تظاهرات در آمریکا
  • موج جدید تظاهرات در آمریکا
  • موج جدید تظاهرات در آمریکا
© REUTERS / Nick Pfosi
موج جدید تظاهرات در آمریکا.

در آمریکا تظاهرات گسترده ای به دلیل قتل داونت رایت برگزار شد.

در گالری امروز، توجه شما را به عکس هایی از تظاهرات در آمریکا به دلیل قتل داونت رایت توسط پلیس جلب می کنیم.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر