14:28 23 سپتامبر 2021
  • تشدید ممنوعیت‌های کرونایی در ایران
تعطیلی کسب و کار در تهران
  • تشدید ممنوعیت‌های کرونایی در ایران
تعطیلی کسب و کار در تهران
  • تشدید ممنوعیت‌های کرونایی در ایران
تعطیلی کسب و کار در تهران
  • تشدید ممنوعیت‌های کرونایی در ایران
تعطیلی کسب و کار در تهران
  • تشدید ممنوعیت‌های کرونایی در ایران
تعطیلی کسب و کار در تهران
  • تشدید ممنوعیت‌های کرونایی در ایران
تعطیلی کسب و کار در تهران
  • تشدید ممنوعیت‌های کرونایی در ایران
تعطیلی کسب و کار در تهران
  • تشدید ممنوعیت‌های کرونایی در ایران
تعطیلی کسب و کار در تهران
  • تشدید ممنوعیت‌های کرونایی در ایران
تعطیلی کسب و کار در تهران
  • تشدید ممنوعیت‌های کرونایی در ایران
تعطیلی کسب و کار در تهران
© AFP 2021 / Atta Kenare
تشدید ممنوعیت‌های کرونایی در ایران
تعطیلی کسب و کار در تهران.

در ایران بسیاری از فعالیت های کاری به دلیل گسترش ویروس کرونا متوقف شده است.

در گالری امروز، توجه شما را به عکس هایی از تعطیلی کسب و کار در ایران و محدودیت های اجتماعی جلب می کنیم.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر