08:12 01 اوت 2021
  • دریای جنوبی چین موضوع اختلاف چین و فیلیپین
  • دریای جنوبی چین موضوع اختلاف چین و فیلیپین
  • دریای جنوبی چین موضوع اختلاف چین و فیلیپین
  • دریای جنوبی چین موضوع اختلاف چین و فیلیپین
  • دریای جنوبی چین موضوع اختلاف چین و فیلیپین
  • دریای جنوبی چین موضوع اختلاف چین و فیلیپین
  • دریای جنوبی چین موضوع اختلاف چین و فیلیپین
© REUTERS / 2021 Maxar Technologies
دریای جنوبی چین موضوع اختلاف چین و فیلیپین
قایق های ماهیگیری چین.

چین و فیلیپین بر سر دریای جنوبی چین با هم اختلاف دارند.

در گالری امروز توجه شما را به عکس هایی از دریای جنوبی چینجلب می کنیم که موضوع منازعات بین چند کشور است. پکن می‌گوید حق مالکیت چین بر این منطقه تاریخی ۲۰۰۰ ساله دارد، از زمانی که مجمع الجزایر پاراسل و اسپراتلی بخشی جداناشدنی از ملت چین بودند.

مدعی اصلی دیگر در این منطقه فیلیپین است، که نزدیکی جغرافیایی خود به جزایر اسپراتلی را دلیل اصلی ادعای مالکیت بر بخشی از این مجموعه قرار داده است.

فیلیپین و چین هر دو مدعی مالکیت سد ساحلی اسکاربورو (با نام چینی جزیره هوانگ یان) هستند که حدود ۱۶۰ کیلومتر با فیلیپین و ۸۰۰ کیلومتر با چین فاصله دارد.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر