09:19 01 اوت 2021
  • پنجاه هکتار گل رانونکلوس
  • پنجاه هکتار گل رانونکلوس
  • پنجاه هکتار گل رانونکلوس
کالیفرنیا
  • پنجاه هکتار گل رانونکلوس
کالیفرنیا
  • پنجاه هکتار گل رانونکلوس
کالیفرنیا
  • پنجاه هکتار گل رانونکلوس
کالیفرنیا
  • پنجاه هکتار گل رانونکلوس
کالیفرنیا
  • پنجاه هکتار گل رانونکلوس
کالیفرنیا
  • پنجاه هکتار گل رانونکلوس
کالیفرنیا
© REUTERS / Mike Blake
پنجاه هکتار گل رانونکلوس.

دشت گل رانونکلوس در کالیفرنیا شکوفا شده است.

در گالری امروز، توجه شما را به جالب ترین عکس ها از 50 هکتار دشت گل رانونکلوس در آمریکا جلب می کنیم.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر