15:09 03 اوت 2021
  • ورود تخم مرغ عید پاک به کاخ سفید
  • ورود تخم مرغ عید پاک به کاخ سفید
  • ورود تخم مرغ عید پاک به کاخ سفید
  • ورود تخم مرغ عید پاک به کاخ سفید
  • ورود تخم مرغ عید پاک به کاخ سفید
  • ورود تخم مرغ عید پاک به کاخ سفید
© REUTERS / Kevin Lamarque
ورود تخم مرغ عید پاک به کاخ سفید.

تخم مرغ عید پاک حتی در کنفرانس مطیوعاتی ساکی خودی نشان داد.

در گالری امروز، توجه شما را به جالب ترین عکس ها از ورود تخم مرغ عید پاک به کاخ سفید جلب می کنیم.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر