16:45 23 آوریل 2021
  • جشنواره «کینگ مینگ» پر از شکوفه و گل
  • جشنواره «کینگ مینگ» پر از شکوفه و گل
  • جشنواره «کینگ مینگ» پر از شکوفه و گل
  • جشنواره «کینگ مینگ» پر از شکوفه و گل
  • جشنواره «کینگ مینگ» پر از شکوفه و گل
  • جشنواره «کینگ مینگ» پر از شکوفه و گل
  • جشنواره «کینگ مینگ» پر از شکوفه و گل
  • جشنواره «کینگ مینگ» پر از شکوفه و گل
  • جشنواره «کینگ مینگ» پر از شکوفه و گل
  • جشنواره «کینگ مینگ» پر از شکوفه و گل
© Sputnik / Miguel Сandеla
جشنواره «کینگ مینگ» پر از شکوفه و گل.

جشنواره کینگ مینگ، جشنواره‌ای رنگارنگ پر از گل و شکوفه است که در چین برگزار می شود.

در گالری امروز، توجه شما را به جالب ترین عکس ها از جشنواره «کینگ مینگ» پر از شکوفه و گل جلب می کنیم.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر