15:23 23 آوریل 2021
 • مسابقه کوهنوردی - اسکی ارتشی به نام «مارش سیان» در روسیه
 • مسابقه کوهنوردی - اسکی ارتشی به نام «مارش سیان» در روسیه
 • مسابقه کوهنوردی - اسکی ارتشی به نام «مارش سیان» در روسیه
 • مسابقه کوهنوردی - اسکی ارتشی به نام «مارش سیان» در روسیه
 • مسابقه کوهنوردی - اسکی ارتشی به نام «مارش سیان» در روسیه
 • مسابقه کوهنوردی - اسکی ارتشی به نام «مارش سیان» در کراسنویارسک روسیه
 • مسابقه کوهنوردی - اسکی ارتشی به نام «مارش سیان» در کراسنویارسک روسیه
 • مسابقه کوهنوردی - اسکی ارتشی به نام «مارش سیان» در کراسنویارسک روسیه
 • مسابقه کوهنوردی - اسکی ارتشی به نام «مارش سیان» در کراسنویارسک روسیه
 • مسابقه کوهنوردی - اسکی ارتشی به نام «مارش سیان» در کراسنویارسک روسیه
 • مسابقه کوهنوردی - اسکی ارتشی به نام «مارش سیان» در کراسنویارسک روسیه
 • مسابقه کوهنوردی - اسکی ارتشی به نام «مارش سیان» در کراسنویارسک روسیه
 • مسابقه کوهنوردی - اسکی ارتشی به نام «مارش سیان» در کراسنویارسک روسیه
 • مسابقه کوهنوردی - اسکی ارتشی به نام «مارش سیان» در کراسنویارسک روسیه
 • مسابقه کوهنوردی - اسکی ارتشی به نام «مارش سیان» در کراسنویارسک روسیه
© Sputnik / Ilya Naymushin
مسابقه کوهنوردی - اسکی ارتشی به نام «مارش سیان» در روسیه.

در روسیه، مسابقه کوهنوردی - اسکی ارتشی به نام «مارش سیان» برگزار شد.

در گالری امروز، توجه شما را به جالب ترین عکس ها از مسابقه نظامیان در منطقه کوهستانی « سیان» روسیه جلب می کنیم.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر