05:33 13 آوریل 2021
 • رویدادهای هفته به روایت تصویر
تظاهرات در فلسطین
 • رویدادهای هفته به روایت تصویر
کشتی اور گیون در کانال سوئز
 • رویدادهای هفته به روایت تصویر
رقاص مکزیکی
 • رویدادهای هفته به روایت تصویر
نیویورک
 • رویدادهای هفته به روایت تصویر
پاریس
 • رویدادهای هفته به روایت تصویر
سوریه
 • رویدادهای هفته به روایت تصویر
هند
 • رویدادهای هفته به روایت تصویر
لندن
 • رویدادهای هفته به روایت تصویر
کابل
 • رویدادهای هفته به روایت تصویر
کالیفرنیا
 • رویدادهای هفته به روایت تصویر
پکن
 • رویدادهای هفته به روایت تصویر
مکزیک
 • رویدادهای هفته به روایت تصویر
آمریکا
 • رویدادهای هفته به روایت تصویر
هفته مد پکن
 • رویدادهای هفته به روایت تصویر
مدل بیهوش، اسپانیا
 • رویدادهای هفته به روایت تصویر
افغانستان
 •  رویدادهای هفته به روایت تصویر
مورمانسک روسیه
 • رویدادهای هفته به روایت تصویر
اندونزی
 • رویدادهای هفته به روایت تصویر
بارسلون
 • رویدادهای هفته به روایت تصویر
هفته مد پکن
 • رویدادهای هفته به روایت تصویر
هفته مد پکن
 • رویدادهای هفته به روایت تصویر
میانمار
© REUTERS / Raneen Sawafta
رویدادهای هفته به روایت تصویر
تظاهرات در فلسطین.

رویداها و حوادث هفته گذشته را مروری تصویری می کنیم.

در گالری امروز، توجه شما را به جالب ترین عکس ها از رویدادهای هفته گذشته جلب می کنیم.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر