10:57 12 آوریل 2021
 • شاهکارهای شکلاتی عید پاک والتر موسکو قناد ایتالیایی
 • شاهکارهای شکلاتی عید پاک والتر موسکو قناد ایتالیایی
 • شاهکارهای شکلاتی عید پاک والتر موسکو قناد ایتالیایی
 • شاهکارهای شکلاتی عید پاک والتر موسکو قناد ایتالیایی
 • شاهکارهای شکلاتی عید پاک والتر موسکو قناد ایتالیایی
 • شاهکارهای شکلاتی عید پاک والتر موسکو قناد ایتالیایی
 • شاهکارهای شکلاتی عید پاک والتر موسکو قناد ایتالیایی
 • شاهکارهای شکلاتی عید پاک والتر موسکو قناد ایتالیایی
 • شاهکارهای شکلاتی عید پاک والتر موسکو قناد ایتالیایی
 • شاهکارهای شکلاتی عید پاک والتر موسکو قناد ایتالیایی
 • شاهکارهای شکلاتی عید پاک والتر موسکو قناد ایتالیایی
 • شاهکارهای شکلاتی عید پاک والتر موسکو قناد ایتالیایی
© AFP 2021 / Vincenzo Pinto
شاهکارهای شکلاتی عید پاک والتر موسکو قناد ایتالیایی.

قناد ایتالیایی، شاهکارهای شکلاتی خود به مناسبت عید پاک را در قنادی‌اش در روم به معرض نمایش و فروش گذاشت.

در گالری امروز، توجه شما را به شاهکارهای عید پاک قناد ایتالیایی در روم جلب می کنیم.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر