• دهانه سوزان کوه آتشفشانی «ماونا اولو» در هاوایی
  • دریاچه سوزان کوه آتشفشانی کامچاتکا
  • دهانه سوزان کوه آتشفشانی ایسلند
  • دهانه سوزان کوه آتشفشانی کونگو
  • دهانه سوزان کوه آتشفشانی هاوایی
  • دهانه سوزان کوه آتشفشانی هاوایی
  •  دریاچه مذاب دهانه سوزان کوه آتشفشانی هاوایی
  • جریان مذاب کوه آتشفشانی نیکاراگوآ
  • دریاچه مذاب دهانه سوزان کوه آتشفشانی جزیره وانواتو
  • دریاچه مذاب دهانه سوزان کوه آتشفشانی اتیوپی
دهانه سوزان کوه آتشفشانی «ماونا اولو» در هاوایی.

مواد مذاب از دهانه کوه آتشفشان «ماونا اولو» (Mauna Ulu) سرازیر شده است.

در گالری امروز، توجه شما را به جالب ترین عکس ها از دهانه سوزان کوه آتشفشانی «ماونا اولو» در هاوایی جلب می کنیم.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر