03:32 15 آوریل 2021
  • طوفان شن در چین
  • طوفان شن در چین
  • طوفان شن در چین
  • طوفان شن در چین
  • طوفان شن در چین
  • طوفان شن در چین
  • طوفان شن در چین
  • طوفان شن در چین
© REUTERS / Martin Pollard
طوفان شن در چین.

پکن دوباره مورد حمله طوفان شن قرار گرفت.

در گالری امروز، توجه شما را به عکس هایی از طوفان شن در چین جلب می کنیم.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر