10:29 27 اکتبر 2021
  • تیراندازی در یک مرکز خرید در کلرادو
  • تیراندازی در یک مرکز خرید در کلرادو
  • تیراندازی در یک مرکز خرید در کلرادو
  • تیراندازی در یک مرکز خرید در کلرادو
  • تیراندازی در یک مرکز خرید در کلرادو
  • تیراندازی در یک مرکز خرید در کلرادو
  • تیراندازی در یک مرکز خرید در کلرادو
  • تیراندازی در یک مرکز خرید در کلرادو
  • تیراندازی در یک مرکز خرید در کلرادو
  • تیراندازی در یک مرکز خرید در کلرادو
© AP Photo / Joe Mahoney
تیراندازی در یک مرکز خرید در کلرادو.

تعداد کشته‌های تیراندازی در یک مرکز خرید در کلرادو به ۱۰ تن از جمله یک مأمور پلیس رسیده است.

در گالری امروز، توجه شما را به عکس هایی از محل تیراندازی در کلورادوی آمریکا جلب می کنیم.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر