04:06 15 آوریل 2021
 • تظاهرات « به تنفر از آسیایی ها پایان بدهید» در آمریکا
 • تظاهرات « به تنفر از آسیایی ها پایان بدهید» در آمریکا
 • تظاهرات « به تنفر از آسیایی ها پایان بدهید» در آمریکا
 • تظاهرات « به تنفر از آسیایی ها پایان بدهید» در آمریکا
 • تظاهرات « به تنفر از آسیایی ها پایان بدهید» در آمریکا
 • تظاهرات « به تنفر از آسیایی ها پایان بدهید» در آمریکا
 • تظاهرات « به تنفر از آسیایی ها پایان بدهید» در آمریکا
 • تظاهرات « به تنفر از آسیایی ها پایان بدهید» در آمریکا
 • تظاهرات « به تنفر از آسیایی ها پایان بدهید» در آمریکا
 • تظاهرات « به تنفر از آسیایی ها پایان بدهید» در آمریکا
 • تظاهرات « به تنفر از آسیایی ها پایان بدهید» در آمریکا
© AP Photo / Steven Senne
تظاهرات « به تنفر از آسیایی ها پایان بدهید» در آمریکا.

تظاهراتی تحت عنوان « به تنفر از آسیایی ها پایان بدهید» در آمریکا برگزار شد.

در گالری امروز، توجه شما را به عکس هایی از تظاهرات جوامع آسیایی در آمریکا تحت عنوان Stop Asian Hate جلب می کنیم.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر