05:36 13 آوریل 2021
 • رویدادهای هفته به روایت تصویر
عکس عروسی، پکن
 • رویدادهای هفته به روایت تصویر
تظاهرات در ندرلند (هلند)
 • رویدادهای هفته به روایت تصویر
تظاهرات در ایرلند
 • رویدادهای هفته به روایت تصویر
تظاهرات در پاراگوئه
 • رویدادهای هفته به روایت تصویر
هریس معاون رئیس جمهور آمریکا
 • رویدادهای هفته به روایت تصویر
نقاشی روی شن در بریتانیا
 • رویدادهای هفته به روایت تصویر
دختر ایرانی در تهران
 • رویدادهای هفته به روایت تصویر
اندونزی
 • رویدادهای هفته به روایت تصویر
کریمه
 • رویدادهای هفته به روایت تصویر
اسپانیا
 • رویدادهای هفته به روایت تصویر
نمایشگاه در اندونزی
 • رویدادهای هفته به روایت تصویر
تظاهرات در بریتانیا
 • رویدادهای هفته به روایت تصویر
نمایشگاه لندن
 • رویدادهای هفته به روایت تصویر
اندونزی
 • رویدادهای هفته به روایت تصویر
پاریس
 • رویدادهای هفته به روایت تصویر
پرو
 • رویدادهای هفته به روایت تصویر
عکاسی عروسی در پکن
 • رویدادهای هفته به روایت تصویر
ژاپن
 • رویدادهای هفته به روایت تصویر
اندونزی
 • رویدادهای هفته به روایت تصویر
تظاهرات علیه نژادپرستی در آمریکا
 • رویدادهای هفته به روایت تصویر
جشن وداع با زمستان در روسیه
 • رویدادهای هفته به روایت تصویر
بریتانیا
© REUTERS / Corinna Kern
رویدادهای هفته به روایت تصویر
عکس عروسی، پکن.

از نگاه تصویر، مروری بر حوادث و رویدادهای هفته گذشته می کنیم.

در گالری امروز، توجه شما را به جالب ترین عکس ها از رویدادهای هفته جلب می کنیم.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر