11:06 31 ژوئیه 2021
 • اولین نمایشگاه زیر یخ‌های دریای سفید
 • اولین نمایشگاه زیر یخ‌های دریای سفید
 • اولین نمایشگاه آثار هنری زیر یخ‌های دریای سفید
 • اولین گالری تابلوهای نقاشی زیر یخ‌های دریای سفید
 • اولین گالری تابلوهای نقاشی زیر یخ‌های دریای سفید
 • اولین گالری تابلوهای نقاشی زیر یخ‌های دریای سفید
 • اولین گالری تابلوهای نقاشی زیر یخ‌های دریای سفید
 • اولین گالری تابلوهای نقاشی زیر یخ‌های دریای سفید
 • اولین گالری تابلوهای نقاشی زیر یخ‌های دریای سفید
 • اولین گالری تابلوهای نقاشی زیر یخ‌های دریای سفید
 • اولین گالری تابلوهای نقاشی زیر یخ‌های دریای سفید
 • اولین گالری زیر یخ‌های دریای سفید
 • اولین گالری زیر یخ‌های دریای سفید
 • اولین گالری زیر یخ‌های دریای سفید
 • اولین گالری زیر یخ‌های دریای سفید
اولین نمایشگاه زیر یخ‌های دریای سفید.

اولین نمایشگاه آثار هنری زیر یخ‌های دریای سفید برای بازدیدکنندگان گشایش یافت.

در گالری امروز، توجه شما را به جالب ترین عکس ها از اولین نمایشگاه نقاشی زیر یخی در دریای سفید در خلیج Nilmogub جلب می کنیم. این پروژه تحت عنوان «تا یخها آب نشده‌اند» توسط سفیر «نیکون» و ویکتور لیاگوشکین عکاس نشنال جئوگرافیک معرفی شده است.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر