05:21 13 آوریل 2021
  • هنرمندان گروهStuttgart Ballet در حال اجرای Social Distance Stacks هنرمند فلوریانا مانرتا در آلمان
  • هنرمندان گروهStuttgart Ballet در حال اجرای Social Distance Stacks هنرمند فلوریانا مانرتا در آلمان
  • هنرمندان گروهStuttgart Ballet در حال اجرای Social Distance Stacks هنرمند فلوریانا مانرتا در آلمان
  • هنرمندان گروهStuttgart Ballet در حال اجرای Social Distance Stacks هنرمند فلوریانا مانرتا در آلمان
  • هنرمندان گروهStuttgart Ballet در حال اجرای Social Distance Stacks هنرمند فلوریانا مانرتا در آلمان
  • هنرمندان گروهStuttgart Ballet در حال اجرای Social Distance Stacks هنرمند فلوریانا مانرتا در آلمان
  • هنرمندان گروهStuttgart Ballet در حال اجرای Social Distance Stacks هنرمند فلوریانا مانرتا در آلمان
  • هنرمندان گروهStuttgart Ballet در حال اجرای Social Distance Stacks هنرمند فلوریانا مانرتا در آلمان
  • هنرمندان گروهStuttgart Ballet در حال اجرای Social Distance Stacks هنرمند فلوریانا مانرتا در آلمان
  • هنرمندان گروهStuttgart Ballet در حال اجرای Social Distance Stacks هنرمند فلوریانا مانرتا در آلمان
© REUTERS / Ralph Orlowski
هنرمندان گروهStuttgart Ballet در حال اجرای Social Distance Stacks هنرمند فلوریانا مانرتا در آلمان

تصاویری از اجرای زیبا و عجیب باله را در گالری عکس اسپوتنیک ببینید.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر