• مجسمه های مادام توسو در یک رستوران آمریکایی
آل روکر
  • مجسمه های مادام توسو در یک رستوران آمریکایی
آدری هپبورن
  • مجسمه های مادام توسو در یک رستوران آمریکایی
جیمی فالون
  • مجسمه های مادام توسو در یک رستوران آمریکایی
جون هام
  • مجسمه های مادام توسو در یک رستوران آمریکایی
آدری هپبورن
  • مجسمه های مادام توسو در یک رستوران آمریکایی
جون هام
  • مجسمه های مادام توسو در یک رستوران آمریکایی
جیمی فالون
  • مجسمه های مادام توسو در یک رستوران آمریکایی
جون هام
© AP Photo / Kevin Hagen
مجسمه های مادام توسو در یک رستوران آمریکایی
آل روکر.

مجسمه های مادام توسو در یک رستوران آمریکایی مشتریان را هنگام صرف غذا همراهی می کنند.

در گالری امروز توجه شما را به جالب ترین عکس ها از رستورانی جلب می کنیم که مجسمه های مومیایی مادام توسو در آنجا بخشی از دکور داخلی هستند.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر