10:34 12 آوریل 2021
 • زنی با تابلویی در دست از پنجره هتل رادیسون بلو در فردوگاه لندن
 • مسافران در فرودگاه بیرمنگام
 • مسافری با کودکش از اتوبوس به سمت هتل هالیدی ان نزدیک فرودگاه لندن می رود
 • هتل هالیدی این نزدیک فرودگاهی در لندن
 • فردی با تابلویی در دستش از پنجره هتل رادیسون بلو در فرودگاه هیتروی
 • مردم از پنجره های هتل رادیسون بلو در فرودگاه هیتروی در لندن به بیرون نگاه می کنند
 • مردی از پنجره هتل رادیسون بلو در فرودگاه هیتروی لندن به بیرون نگاه می کند
 • زنی از پنجره هتل رادیسون بلو در فرودگاه هیتروی به بیرون نگاه می کند
 • تابلویی روی پنجره هتل رادیسون لندن در فرودگاه هیتروی
 • خبرنگاران اطلاعات را با ساکنین هتل رادیسون بلو به اشتراک می گذارند
 • به مسافری نزدیک هتل نووتل در فرودگاه هیتروی کمک می کنند
 • زنی از پنجره هتل رادیسون بلو دست تکان می دهد
 • پاکت کاغذی با نوشته ای روی آن در پنجره هتل رادیسون بلو در فرودگاه هیتروی لندن
 • زنی با کودکش از پنجره هتل رادیسون بلو در فرودگاه هیتروی به بیرون نگاه می کند
 • فرودگاه بیرمنگام
© REUTERS / Henry Nicholls
زنی با تابلویی در دست از پنجره هتل رادیسون بلو در فردوگاه لندن

تصاویری از هتل های قرنطینه در بریتانیا را در گالری عکس اسپوتنیک ببینید.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر