02:24 27 فوریه 2021
  • یک خانه ویکتوریایی با قدمت 139 ساله در سان فرانسیسکو
  • یک خانه ویکتوریایی با قدمت 139 ساله در سان فرانسیسکو
  • یک خانه ویکتوریایی با قدمت 139 ساله در سان فرانسیسکو
  • یک خانه ویکتوریایی با قدمت 139 ساله در سان فرانسیسکو
  • یک خانه ویکتوریایی با قدمت 139 ساله در سان فرانسیسکو
  • یک خانه ویکتوریایی با قدمت 139 ساله در سان فرانسیسکو
  • یک خانه ویکتوریایی با قدمت 139 ساله در سان فرانسیسکو
  • یک خانه ویکتوریایی با قدمت 139 ساله در سان فرانسیسکو
  • یک خانه ویکتوریایی با قدمت 139 ساله در سان فرانسیسکو
  • یک خانه ویکتوریایی با قدمت 139 ساله در سان فرانسیسکو
© REUTERS / Brittany Hosea-Small
یک خانه ویکتوریایی با قدمت 139 ساله در سان فرانسیسکو.

انتقال یک خانه ویکتوریایی با قدمت 139 ساله در سان فرانسیسکو انجام شد.

در گالری امروز، توجه شما را به عکس های جالبی از جابجایی یک خانه 139 ساله در سان فرانسیسکو آمریکا جلب می کنیم.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر