• انفجار ساختمان کازینو ترامپ در آتلانتیک سیتی
  • عکاس در دود پس از انفجار کازینو ترامپ
  • مردم در حال تماشای انفجار کازینو ترامپ در آتلانتیک سیتی
  • انفجار ساختمان کازینو ترامپ در آتلانتیک سیتی
  • انفجار ساختمان کازینو ترامپ در آتلانتیک سیتی
  • خرابه های پس از انفجار کازینو ترامپ در آتلانتیک سیتی
  • انفجار ساختمان کازینو ترامپ در آتلانتیک سیتی
  • مردم در حال تماشای انفجار کازینو ترامپ در آتلانتیک سیتی
  • انفجار ساختمان کازینو ترامپ در آتلانتیک سیتی
  • خرابه های پس از انفجار کازینو ترامپ در آتلانتیک سیتی
© Photo / Adam Monacelli / Courier-Post / USA Today Network
انفجار ساختمان کازینو ترامپ در آتلانتیک سیتی

تصاویری از کازینو ترامپ در آتلانتیک سیتی که دیگر وجود ندارد.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر