09:14 02 مارس 2021
  • نقاط برفپوش جهان
یونان، سالونی
  • نقاط برفپوش جهان
روسیه، مسکو
  • نقاط برفپوش جهان
لهستان، ورشو
  • نقاط برفپوش جهان
ترکیه، استانبول
  • نقاط برفپوش جهان
روسیه، مسکو
  • نقاط برفپوش جهان
آمریکا، واشنگتن
  • نقاط برفپوش جهان
یونان، سالونی
  • نقاط برفپوش جهان
ترکیه، استانبول
  • نقاط برفپوش جهان
لهستان، ورشو
  • نقاط برفپوش جهان
آمریکا، تگزاس
© AP Photo / Giannis Papanikos
نقاط برفپوش جهان
یونان، سالونی.

بارش برف، چهره شهرهای جهان را تغییر داده است.

در گالری امروز، توجه شما را به جالب ترین عکس ها از بارش برف در کشورهای گوناگون جهان جلب می کنیم.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر