09:57 02 مارس 2021
  • عواقب زمین لرزه در استان فوکوشیمای ژاپن
  • عواقب زمین لرزه در استان فوکوشیمای ژاپن
  • عواقب زمین لرزه در استان فوکوشیمای ژاپن
  • عواقب زمین لرزه در استان فوکوشیمای ژاپن
  • عواقب زمین لرزه در استان فوکوشیمای ژاپن
  • عواقب زمین لرزه در استان فوکوشیمای ژاپن
  • عواقب زمین لرزه در استان فوکوشیمای ژاپن
  • عواقب زمین لرزه در استان فوکوشیمای ژاپن
© REUTERS / KYODO
عواقب زمین لرزه در استان فوکوشیمای ژاپن .

زمین لرزه ای به بزرگی ۷.۱ ریشتر دراستان فوکوشیما واقع در ۴۰ کیلومتری نیروگاه هسته ای شماره یک فوکوشیما ژاپن رخ داد.

در گالری امروز، توجه شما را به عکس هایی از عواقب زمین لرزه در استان فوکوشیمای ژاپن جلب می کنیم.

زمین لرزه ای به بزرگی ۷.۱ ریشتر در استان های میاگی و شهر سوما در استان فوکوشیما واقع در ۴۰ کیلومتری نیروگاه هسته ای شماره یک فوکوشیما ژاپن رخ داد.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر