16:46 27 فوریه 2021
  • تزیینات برفی شیکاگو
  • تزیینات برفی - یخی شیکاگو
  • تزیینات برفی - یخی شیکاگو
  • تزیینات برفی - یخی شیکاگو
  • تزیینات برفی - یخی شیکاگو
  • تزیینات برفی - یخی شیکاگو
  • تزیینات برفی - یخی شیکاگو
  • تزیینات برفی - یخی شیکاگو
© AFP 2021 / Scott Olson/Getty Images
تزیینات برفی - یخی شیکاگو.

برف و یخ شیکاگو را رنگ دیگری بخشیده است.

در گالری امروز، توجه شما را به جالب ترین عکس ها از شیکاگوی برفپوش جلب می کنیم.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر