• آغاز واکسیناسیون در ایران با واکسن روسی «اسپوتنیک وی»
  • وزیر بهداشت ایران در مراسم آغاز واکسیناسیون
  • آغاز واکسیناسیون در ایران با واکسن روسی «اسپوتنیک وی»
  • آغاز واکسیناسیون در ایران با واکسن روسی «اسپوتنیک وی»
  • آغاز واکسیناسیون در ایران با واکسن روسی «اسپوتنیک وی»
  • آغاز واکسیناسیون در ایران با واکسن روسی «اسپوتنیک وی»
  • پارسا نمکی پسر وزیر بهداشت اولین کسی که واکسن اسپوتنیک وی را در ایران دریافت کرد
  • آغاز واکسیناسیون در ایران با واکسن روسی «اسپوتنیک وی»
  • آغاز واکسیناسیون در ایران با واکسن روسی «اسپوتنیک وی»
  • آغاز واکسیناسیون در ایران با واکسن روسی «اسپوتنیک وی»
© REUTERS / West Asia News Agency / Majid Asgaripour
آغاز واکسیناسیون در ایران با واکسن روسی «اسپوتنیک وی»

تصاویری از آغاز واکسیناسیون با واکسن روسی «اسپوتنیک وی» در ایران را در گالری عکس اسپوتنیک ببینید.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر