• فریدل براون 72 ساله از آلمان در بیابان مصر
  • فریدل براون 72 ساله از آلمان در بیابان مصر
  • فریدل براون 72 ساله از آلمان در بیابان مصر
  • فریدل براون 72 ساله از آلمان در بیابان مصر
  • فریدل براون 72 ساله از آلمان در بیابان مصر
  • فریدل براون 72 ساله از آلمان در بیابان مصر
  • فریدل براون 72 ساله از آلمان در بیابان مصر
  • فریدل براون 72 ساله از آلمان در بیابان مصر
© AFP 2021 / Khaled Desouki
فریدل براون 72 ساله از آلمان در بیابان مصر.

فریدل براون 72 ساله از آلمان زندگی در بیابان مصر را به زندگی شهری ترجیح داده است.

در گالری امروز، توجه شما را به جالب ترین عکس ها از زندگی خانم 72 ساله آلمانی در بیابان مصر جلب می کنیم.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر