00:35 25 سپتامبر 2021
  • جنگ پنجاه روزه در غزه
غزه بارها مورد حملات هوایی اسرائیل قرار گرفت
  • جنگ پنجاه روزه در غزه
غزه بارها مورد حملات هوایی اسرائیل قرار گرفت
  • جنگ پنجاه روزه در غزه
غزه بارها مورد حملات هوایی اسرائیل قرار گرفت
  • جنگ پنجاه روزه در غزه
غزه بارها مورد حملات هوایی اسرائیل قرار گرفت
  • جنگ پنجاه روزه در غزه
غزه بارها مورد حملات هوایی اسرائیل قرار گرفت
  • جنگ پنجاه روزه در غزه
غزه بارها مورد حملات هوایی اسرائیل قرار گرفت
  • جنگ پنجاه روزه در غزه
غزه بارها مورد حملات هوایی اسرائیل قرار گرفت
  • جنگ پنجاه روزه در غزه
غزه بارها مورد حملات هوایی اسرائیل قرار گرفت
  • جنگ پنجاه روزه در غزه
غزه بارها مورد حملات هوایی اسرائیل قرار گرفت
  • جنگ پنجاه روزه در غزه
غزه بارها مورد حملات هوایی اسرائیل قرار گرفت
© AFP 2021 / Mohammed Othman
جنگ پنجاه روزه در غزه
غزه بارها مورد حملات هوایی اسرائیل قرار گرفت.

طی پنجاه روز، غزه بارها مورد حملات هوایی اسرائیل قرار گرفت.

در گالری امروز، توجه شما را به عکس هایی از 50 روز جنگ در غزه جلب می کنیم.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر