01:41 20 اکتبر 2021
  • نمایش مد لباس عروسی در پاکستان 
هفته مد عروسی در لاهور
  • نمایش مد لباس عروسی در پاکستان 
هفته مد عروسی در لاهور
  • نمایش مد لباس عروسی در پاکستان 
هفته مد عروسی در لاهور
  • نمایش مد لباس عروسی در پاکستان 
هفته مد عروسی در لاهور
  • نمایش مد لباس عروسی در پاکستان 
هفته مد عروسی در لاهور
  • نمایش مد لباس عروسی در پاکستان 
هفته مد عروسی در لاهور
  • نمایش مد لباس عروسی در پاکستان 
هفته مد عروسی در لاهور
  • نمایش مد لباس عروسی در پاکستان 
هفته مد عروسی در لاهور
  • نمایش مد لباس عروسی در پاکستان 
هفته مد عروسی در لاهور
  • نمایش مد لباس عروسی در پاکستان 
هفته مد عروسی در لاهور
© AFP 2021 / Arif Ali
نمایش مد لباس عروسی در پاکستان
هفته مد عروسی در لاهور.  

در پاکستان نمایش مد لباس های عروس برگزار شد.

در گالری امروز، توجه شما را به جالب ترین عکس ها از نمایش مد لباس عروسی در پاکستان جلب می کنیم.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر