• با آب شدن برف ها در نزدیکی فرانکفورت، رودها طغیان کردند
  • با آب شدن برف ها در نزدیکی فرانکفورت، رودها طغیان کردند
  • با آب شدن برف ها در نزدیکی فرانکفورت، رودها طغیان کردند 
کلن
  • با آب شدن برف ها در نزدیکی فرانکفورت، رودها طغیان کردند
  • با آب شدن برف ها در نزدیکی فرانکفورت، رودها طغیان کردند
  • با آب شدن برف ها در نزدیکی فرانکفورت، رودها طغیان کردند
  • با آب شدن برف ها در نزدیکی فرانکفورت، رودها طغیان کردند
  • با آب شدن برف ها در نزدیکی فرانکفورت، رودها طغیان کردند
  • با آب شدن برف ها در نزدیکی فرانکفورت، رودها طغیان کردند
  • با آب شدن برف ها در نزدیکی فرانکفورت، رودها طغیان کردند
© AP Photo / Michael Probst
با آب شدن برف ها در نزدیکی فرانکفورت، رودها طغیان کردند.

با آب شدن برف ها در نزدیکی فرانکفورت، رودها طغیان کردند.

در گالری امروز، توجه شما را به جالب ترین عکس ها از عواقب جاری شدن سیل در آلمان جلب می کنیم.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر