09:35 21 سپتامبر 2021
 • اعضای گروه باستانشناسی در کیل دره نزدیک سواستاپل
 • صفحات سنگی متعلق به فرهنگ «اواخر سکاها» که در تحقیقات گورستان کیل دره در نزدیکی سواستاپل کشف شد
 • اعضای گروه باستانشناسی در کیل دره نزدیک سواستاپل
 • سکه های برنزی رم باستان که در تحقیقات گورستان کیل دره در نزدیکی سواستاپل کشف شد
 • اعضای گروه باستانشناسی در کیل دره نزدیک سواستاپل
 • دستبند برنزی که در تحقیقات گورستان کیل دره در نزدیکی سواستاپل کشف شد
 • اعضای گروه باستانشناسی در کیل دره نزدیک سواستاپل
 • ظرف های با لاک قرمز که در تحقیقات گورستان کیل دره در نزدیکی سواستاپل کشف شد
 • گورستان کیل دره در نزدیکی سواستاپل
 • گورستان کیل دره در نزدیکی سواستاپل
 • ظرف های شیشه ای که در تحقیقات گورستان کیل دره در نزدیکی سواستاپل کشف شد
 • گورستان کیل دره در نزدیکی سواستاپل
© Sputnik / Anna Sadovnikova
اعضای گروه باستانشناسی در کیل دره نزدیک سواستاپل

در کریمه گورستانی به قدمت رم باستان کشف شد.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر