• بخارهایی که یخ زدند
آبهای آبشار نیاگارا در دام یخ های زمستانی
  • بخارهایی که یخ زدند
آبهای آبشار نیاگارا در دام یخ های زمستانی
  • بخارهایی که یخ زدند
آبهای آبشار نیاگارا در دام یخ های زمستانی
  • بخارهایی که یخ زدند
آبهای آبشار نیاگارا در دام یخ های زمستانی
  • بخارهایی که یخ زدند
آبهای آبشار نیاگارا در دام یخ های زمستانی
  • بخارهایی که یخ زدند
آبهای آبشار نیاگارا در دام یخ های زمستانی
  • بخارهایی که یخ زدند
آبهای آبشار نیاگارا در دام یخ های زمستانی
  • بخارهایی که یخ زدند
آبهای آبشار نیاگارا در دام یخ های زمستانی
  • بخارهایی که یخ زدند
آبهای آبشار نیاگارا در دام یخ های زمستانی
  • بخارهایی که یخ زدند
آبهای آبشار نیاگارا در دام یخ های زمستانی
© AFP 2021 / Geoff Robins
بخارهایی که یخ زدند
آبهای آبشار نیاگارا در دام یخ های زمستانی.

آبهای آبشار نیاگارا در دام یخ های زمستانی گیر افتادند.

در گالری امروز، توجه شما را به عکس هایی از یخ زدن آبهای آبشار نیاگارا جلب می کنیم.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر