• حیات منجمد در یاکوتسک
دمای هوا به منهای 50 درجه سقوط کرد
  • حیات منجمد در یاکوتسک
دمای هوا به منهای 50 درجه سقوط کرد
  • حیات منجمد در یاکوتسک
دمای هوا به منهای 50 درجه سقوط کرد
  • حیات منجمد در یاکوتسک
دمای هوا به منهای 50 درجه سقوط کرد
  • حیات منجمد در یاکوتسک
دمای هوا به منهای 50 درجه سقوط کرد
  • حیات منجمد در یاکوتسک
دمای هوا به منهای 50 درجه سقوط کرد
  • حیات منجمد در یاکوتسک
دمای هوا به منهای 50 درجه سقوط کرد
  • حیات منجمد در یاکوتسک
دمای هوا به منهای 50 درجه سقوط کرد
  • حیات منجمد در یاکوتسک
دمای هوا به منهای 50 درجه سقوط کرد
  • حیات منجمد در یاکوتسک
دمای هوا به منهای 50 درجه سقوط کرد
© Sputnik / Andrei Sorokin
حیات منجمد در یاکوتسک
دمای هوا به منهای 50 درجه سقوط کرد.

سرمای شدید، یاکوتسک روسیه را گرفتار کرده است.

در گالری امروز، توجه شما را به جالب ترین عکس ها از گذران زندگی در سرمای شدید یاکوتسک روسیه جلب می کنیم.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر