10:33 26 فوریه 2021
 • نظامیان گارد ملی آمریکا در نزدیکی ساختمان کاپیتولی در واشنگتن
 • نظامیان گارد ملی آمریکا در نزدیکی ساختمان کاپیتولی در واشنگتن
 • نظامیان گارد ملی آمریکا در نزدیکی ساختمان کاپیتولی در واشنگتن
 • نظامیان گارد ملی آمریکا در نزدیکی ساختمان کاپیتولی در واشنگتن
معترضان در نزدیکی ساختمان کنگره
 • نظامیان گارد ملی آمریکا در نزدیکی ساختمان کاپیتولی در واشنگتن
 • نظامیان گارد ملی آمریکا در نزدیکی ساختمان کاپیتولی در واشنگتن
 • نظامیان گارد ملی آمریکا در نزدیکی ساختمان کاپیتولی در واشنگتن
 • نظامیان گارد ملی آمریکا در نزدیکی ساختمان کاپیتولی در واشنگتن
 • نظامیان گارد ملی آمریکا در نزدیکی ساختمان کاپیتولی در واشنگتن
 • نظامیان گارد ملی آمریکا در نزدیکی ساختمان کاپیتولی در واشنگتن
 • نظامیان گارد ملی آمریکا در نزدیکی ساختمان کاپیتولی در واشنگتن
 • نظامیان گارد ملی آمریکا در نزدیکی ساختمان کاپیتولی در واشنگتن
 • نظامیان گارد ملی آمریکا در نزدیکی ساختمان کاپیتولی در واشنگتن
 • نظامیان گارد ملی آمریکا در نزدیکی ساختمان کاپیتولی در واشنگتن
 • نظامیان گارد ملی آمریکا در نزدیکی ساختمان کاپیتولی در واشنگتن
© Sputnik / Stringer
نظامیان گارد ملی آمریکا در نزدیکی ساختمان کاپیتولی در واشنگتن.

نظامیان گارد ملی آمریکا در نزدیکی ساختمان کاپیتولی در واشنگتن در حال نگهبانی هستند.

در گالری امروز، توجه شما را به جالب ترین عکس ها از نگهبانی گارد ملی آمریکا در واشنگتن جلب می کنیم.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر