00:11 24 ژانویه 2021
  • وضعیت واشنگتن در روزهای اخیر
محافظت از کاخ سفید
  • وضعیت واشنگتن در روزهای اخیر
محوطه کنگره آمریکا
  • وضعیت واشنگتن در روزهای اخیر
محوطه کنگره آمریکا
  • وضعیت واشنگتن در روزهای اخیر
محوطه کنگره آمریکا
  • وضعیت واشنگتن در روزهای اخیر
محوطه کنگره آمریکا
  • وضعیت واشنگتن در روزهای اخیر
محوطه کنگره آمریکا
  • وضعیت واشنگتن در روزهای اخیر
محوطه کنگره آمریکا
  • وضعیت واشنگتن در روزهای اخیر
محوطه کنگره آمریکا
© AFP 2020 / Stefani Reynolds/Getty Images
وضعیت واشنگتن در روزهای اخیر
محافظت از کاخ سفید.

اعتراضات همچنان در واشنگتن ادامه دارد.

در گالری امروز توجه شما را به عکس هایی از وضعیت کنونی واشنگتن جلب می کنیم.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر