05:07 22 سپتامبر 2021
  • تمرین و آموزش عقاب در بیابان لیوا امارات
  • تمرین و آموزش عقاب در بیابان لیوا امارات
  • تمرین و آموزش عقاب در بیابان لیوا امارات
  • تمرین و آموزش عقاب در بیابان لیوا امارات
  • تمرین و آموزش عقاب در بیابان لیوا امارات
  • تمرین و آموزش عقاب در بیابان لیوا امارات
  • تمرین و آموزش عقاب در بیابان لیوا امارات
  • تمرین و آموزش عقاب در بیابان لیوا امارات
© AFP 2021 / Karim Sahib
تمرین و آموزش عقاب در بیابان لیوا امارات .

علی منصوری در بیابان امارت متحده عربی به تمرین و آموزش عقاب پرداخته است.

در گالری امروز توجه شما را به جالب ترین عکس ها از تمرین و آموزش عقاب در امارت متحده عربی جلب می کنیم.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر