22:06 27 سپتامبر 2021
  • تست های جمعی کرونا در چین
  • تست های جمعی کرونا در چین
  • تست های جمعی کرونا در چین
  • تست های جمعی کرونا در چین
  • تست های جمعی کرونا در چین
  • تست های جمعی کرونا در چین
  • تست های جمعی کرونا در چین
  • تست های جمعی کرونا در چین
© REUTERS / Tingshu Wang
تست های جمعی کرونا در چین.

در پکن مردم برای انجام تست کووید -19 در صف های طولانی منتظر نوبت ایستادند.

در گالری امروز، توجه شما را به عکس هایی از مراحل انجام تست های کرونا در چین جلب می کنیم.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر