23:23 27 سپتامبر 2021
  • اقدامات امنیتی جدید در واشنگتن
ساختمان کنگره
  • اقدامات امنیتی جدید در واشنگتن
ساختمان کنگره
  • اقدامات امنیتی جدید در واشنگتن
  • اقدامات امنیتی جدید در واشنگتن
  • اقدامات امنیتی جدید در واشنگتن
ساختمان کنگره
  • اقدامات امنیتی جدید در واشنگتن
ساختمان کنگره
  • اقدامات امنیتی جدید در واشنگتن
  • اقدامات امنیتی جدید در واشنگتن
  • اقدامات امنیتی جدید در واشنگتن
  • اقدامات امنیتی جدید در واشنگتن
ساختمان کنگره
© REUTERS / Lindsey Wasson
اقدامات امنیتی جدید در واشنگتن
ساختمان کنگره.

در واشنگتن اقدامات امنیتی جدیدی برای حفاظت از کنگره آمریکا به انجام می‌رسد.

در گالری امروز، توجه شما را به عکس هایی از روند اقدامات امنیتی جدید در واشنگتن جلب می کنیم.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر