05:23 27 ژانویه 2021
 • معترضین و طرفداران دونالد ترامپ نزدیک ساختمان کنگره در واشنگتن
 • معترضین و طرفداران دونالد ترامپ نزدیک ساختمان کنگره در واشنگتن
 • معترضین و طرفداران دونالد ترامپ نزدیک ساختمان کنگره در واشنگتن
 • نیروهای پلیس و طرفداران دونالد ترامپ نزدیک ساختمان کنگره در واشنگتن
 • معترضین و طرفداران دونالد ترامپ در ساختمان کنگره در واشنگتن
 • معترضین و طرفداران دونالد ترامپ در ساختمان کنگره در واشنگتن
 • معترضین و طرفداران دونالد ترامپ نزدیک ساختمان کنگره در واشنگتن
 • یکی از طرفداران دونالد ترامپ نزدیک ساختمان کنگره توسط پلیس دستگیر شده است
 • معترضین و طرفداران دونالد ترامپ نزدیک ساختمان کنگره در واشنگتن
 • معترضین و طرفداران دونالد ترامپ نزدیک ساختمان کنگره در واشنگتن
 • معترضین و طرفداران دونالد ترامپ نزدیک ساختمان کنگره در واشنگتن
 • معترضین و طرفداران دونالد ترامپ نزدیک ساختمان کنگره در واشنگتن
 • معترضین و طرفداران دونالد ترامپ نزدیک ساختمان کنگره در واشنگتن
 • پلیس یکی از معترضین را نزدیک ساختمان کنگره بازداشت کرده است
 • انفجار در ساختمان کنگره آمریکا در واشنگتن
 • معترضین و طرفداران دونالد ترامپ در طبقه دوم ساختمان کنگره در واشنگتن
 • پلیس با اسلحه در مقابل در ورودی ساختمان کنگره
 • بی نظمی ها در راهرو های ساختمان کنگره پس از حمله طرفداران ترامپ
 • معترضین و طرفداران دونالد ترامپ نزدیک ساختمان کنگره در واشنگتن
© Sputnik / Stringer
معترضین و طرفداران دونالد ترامپ نزدیک ساختمان کنگره در واشنگتن

تصاویری از نظمی ها و آشوب های طرفداران ترامپ در کاخ کنگره آمریکا را در گالری عکس اسپوتنیک ببینید.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر