04:25 27 ژانویه 2021
 • نقاشی تزیینات درخت کاج در مرکز نمایشگاهی «ودنخا» مسکو
 • نقاشی تزیینات درخت کاج در مرکز نمایشگاهی «ودنخا» مسکو
 • نقاشی تزیینات درخت کاج در مرکز نمایشگاهی «ودنخا» مسکو
 • نقاشی تزیینات درخت کاج در مرکز نمایشگاهی «ودنخا» مسکو
 • نقاشی تزیینات درخت کاج در مرکز نمایشگاهی «ودنخا» مسکو
 • نقاشی تزیینات درخت کاج در مرکز نمایشگاهی «ودنخا» مسکو
 • نقاشی تزیینات درخت کاج در مرکز نمایشگاهی «ودنخا» مسکو
 • نقاشی تزیینات درخت کاج در مرکز نمایشگاهی «ودنخا» مسکو
 • نقاشی تزیینات درخت کاج در مرکز نمایشگاهی «ودنخا» مسکو
 • نقاشی تزیینات درخت کاج در مرکز نمایشگاهی «ودنخا» مسکو
 • نقاشی تزیینات درخت کاج در مرکز نمایشگاهی «ودنخا» مسکو
© Sputnik / Kirill Kallinikov
نقاشی تزیینات درخت کاج در مرکز نمایشگاهی «ودنخا» مسکو.

در مرکز نمایشگاهی «ودخنای» مسکو هر علاقمندی می توانست در نقاشی تزیینات درخت کاج سال نو و کریسمس شرکت داشته باشد.

در گالری امروز، توجه شما به جالب ترین عکس ها از نقاشی تزیینات در خت کاج سال نو جلب می کنیم.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر