08:11 25 ژانویه 2021
 • مراسم غیرعادی سال نو
بیروت
 • مراسم غیرعادی سال نو
کالیفرنیا
 • برگزاری غیرعادی سال نو
آلمان
 • برگزاری غیرعادی سال نو
استرالیا
 • برگزاری غیرعادی سال نو
لندن
 • برگزاری غیرعادی سال نو
پاکستان
 • برگزاری غیرعادی سال نو
لبنان
 • برگزاری غیرعادی سال نو
استرالیا
 • برگزاری غیرعادی سال نو
اسرائیل
 • برگزاری غیرعادی سال نو
دوبی
 • برگزاری غیرعادی سال نو
برزیل
 • برگزاری غیرعادی سال نو
برلین
© AFP 2020 / Joseph Eid
مراسم غیرعادی سال نو
بیروت.

در گوشه و نقاط جهان سال نو به اشکال مختلف برگزار شده است

در گالری امروز، توجه شما را به مراسم غیراستاندارد سال نو در نقاط مختلف جهان جلب می کنیم.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر