03:44 27 ژانویه 2021
  • رژه بابانوئل های ژاپنی با موتورسیکلت های هارلی دیویدسون
  • رژه بابانوئل های ژاپنی با موتورسیکلت های هارلی دیویدسون
  • رژه بابانوئل های ژاپنی با موتورسیکلت های هارلی دیویدسون
  • رژه بابانوئل های ژاپنی با موتورسیکلت های هارلی دیویدسون
  • رژه بابانوئل های ژاپنی با موتورسیکلت های هارلی دیویدسون
  • رژه بابانوئل های ژاپنی با موتورسیکلت های هارلی دیویدسون
  • رژه بابانوئل های ژاپنی با موتورسیکلت های هارلی دیویدسون
© REUTERS / Issei Kato
رژه بابانوئل های ژاپنی با موتورسیکلت های هارلی دیویدسون.

در ژاپن، بابانول ها با موتورسیکلت‌های هارلی دیویدسون به رژه کریسمس رفتند.

در گالری امروز توجه شما را به رژه بابانوئل های ژاپنی با موتورسیکلت های هارلی دیویدسون جلب می کنیم.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر