18:32 17 آوریل 2021
 • تیم رویایی به روایت فرانس فوتبال
فوتبالیست پله از برزیل
 • تیم رویایی به روایت فرانس فوتبال
فوتبالیست دیگو مارادونا از آرژانتین
 • تیم رویایی به روایت فرانس فوتبال
فوتبالیست لیونل مسی از آرژانتین
 • تیم رویایی به روایت فرانس فوتبال
فوتبالیست رونالدو
 • تیم رویایی به روایت فرانس فوتبال
فوتبالیست لف یاشین از روسیه
 • تیم رویایی به روایت فرانس فوتبال
فوتبالیست کافو از برزیل
 • تیم رویایی به روایت فرانس فوتبال
فوتبالیست میگل نادال
 • تیم رویایی به روایت فرانس فوتبال
فوتبالیست فرانس بکن‌بائور از آلمان
 • تیم رویایی به روایت فرانس فوتبال
فوتبالیست فابین بارتز از فرانسه
 • تیم رویایی به روایت فرانس فوتبال
فوتبالیست دیگو مارادونا
 • تیم رویایی به روایت فرانس فوتبال
فوتبالیست خاوی
© AFP 2021
تیم رویایی به روایت فرانس فوتبال
فوتبالیست پله از برزیل.

مجله «فرانس فوتبال» تیمی از 11 بهترین فوتبالیست دوران مختلف را تشکیل داد

در گالری امروز، توجه شما را به 11 بهترین فوتبالیست تمام اعصار به روایت «فرانس فوتبال» جلب می کنیم.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر