18:18 11 آوریل 2021
 • حلقه آتشین تاریک شد
خورشیدگرفتگی کامل در آرژانتین
 • حلقه آتشین تاریک شد
خورشیدگرفتگی کامل در شیلی
 • حلقه آتشین تاریک شد
خورشیدگرفتگی کامل دربرزیل
 • حلقه آتشین تاریک شد
خورشیدگرفتگی کامل در آرژانتین
 • حلقه آتشین تاریک شد
خورشیدگرفتگی کامل در آرژانتین
 • حلقه آتشین تاریک شد
خورشیدگرفتگی کامل در شیلی
 • حلقه آتشین تاریک شد
خورشیدگرفتگی کامل در شیلی
 • حلقه آتشین تاریک شد
خورشیدگرفتگی کامل در آرژانتین
 • حلقه آتشین تاریک شد
خورشیدگرفتگی کامل در آرژانتین
 • حلقه آتشین تاریک شد
خورشیدگرفتگی کامل در آرژانتین
 • حلقه آتشین تاریک شد
خورشیدگرفتگی کامل در شیلی
© AP Photo / Natacha Pisarenko
حلقه آتشین تاریک شد
خورشیدگرفتگی کامل در آرژانتین.

روز 14 دسامبر خورشیدگرفتگی کامل رخ داد.

در گالری امروز، توجه شما را به جالب ترین عکس ها از خورشیدگرفتگی کامل جلب می کنیم.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر